DEKRA Arbeit BH d.o.o. Privacy Policy

            

Politika privatnosti, zaštite i korištenja ličnih podataka

DEKRA je u Bosni i Hercegovini osnovana od strane DEKRA Arbeit Group i dio smo međunarodne korporacije DEKRA SE sa sjedištem u Stuttgartu, Njemačka.

Naše društvo djeluje u sklopu naše grupacije koja pruža usluge iz domena savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, istraživanja tržišta, marketinga te ostalih registrovanih djelatnosti su:

DEKRA Arbeit BH d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića 1, 71 000 Sarajevo, JIB: 4201984860005

(Na osnovu rješenja o registraciji Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-RegZ-18-004755, MBS: 65-01-0347-14, društvo je registrovano za obavljanje djelatnosti agencija za promociju.)

DEKRA se obavezuje štititi i poštovati Vašu privatnost, pa stoga ovim dokumentom želimo pojasniti način rada, te naše namjere.

 

Terminologija:

Termine tj. nazive koje  koristimo u ovoj Politici, čime mislimo na dokument „Politika privatnosti, zaštite i korištenja ličnih podataka“, želimo detaljno i razumljivo obrazložiti.

U  ovoj Politici obraćat ćemo Vam se kao „Kandidat“ ili „Saradnik“ ili „Vi“.

Pri korištenju termina „Nama“ ili  „Društvo“ ili „DEKRA“ mislimo na gore nabrojane pravne osobe u Bosni i Hercegovini kao dio DEKRA Arbeit Group-e.

DEKRA putem svojih i sestrinskih društava pruža različite usluge kao što su: posredovanje pri zapošljavanju, ustupanje  radnika, pridobivanje i selekcija kandidata, testiranja, procjene, razvoj karijere, osposobljavanje i obrazovanje, outplacement, internacionalna radna mobilnost, istraživanje tržišta, marketinške usluge, usluge promocije, administracije, ispitivanje javnog mnijenja, te ostale registrovane djelatnosti („Naše usluge“).

Kod obavljanja Naših usluga koristimo razna IT i komunikacijska rješenja. U nekim slučajevima DEKRA koristi mrežne stranice ili društvene mreže, fiksnu ili mobilnu telefoniju, razne prilagođene platforme kao što su DEKRA HR-net, te DEKRA web i ostala softverska rješenja.

Namjera nam je time omogućiti Vam pretraživanje i prijavljivanje na poslove koje oglašavamo, a koji odgovaraju Vašim interesima, sposobnostima i/ili iskustvima na područjima za koja ste izrazili interes za rad ili saradnju.

Pri našem radu i interakciji sa Vama doći ćemo do raznih podataka koje mogu pomoći pri Vašoj identifikaciji što u ovoj Politici nazivamo „lični podatak“.

 

Lični podaci koje DEKRA prikuplja i obrađuje:

•    Vaše ime i prezime,  datum rođenja, mjesto rođenja, podaci za kontakt, kvalifikacije (obrazovanje, edukacije, reference), dokumenti koji dokazuju Vaš identitet, pravo na rad i svi drugi podaci koje ste naveli u biografiji.

•    U slučaju da se prijavite koristeći Vaš profil ili račun na društvenim mrežama: podatke Vašega profila

•    U slučaju da nas kontaktirate možda ćemo sačuvati zapis o toj korespondenciji

•    Možemo potencijalno prikupljati podatke o Vašim posjetama našim mrežnim stranicama

•    Mogli bismo, također, prikupljati obavijesti u marketinške svrhe i analize, uključujući obavijesti o Vašim odgovorima na elektroničku poštu, sms, telefon i ostale marketinške kampanje

•    Moguće je da nam šaljete fotografije i/ili video zapise Vašeg prisustva na treninzima ili sličnim događajima

 

Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka:

DEKRA prikuplja i obrađuje lične podatke:

 •     
 • Da Vam pruži usluge koje od nas očekujete. Traženje  posla/ustupanja/saradnje na koje  se prijavljujete. Pomoć kod osposobljavanja, razvoja karijere i napredovanja. Ovo uključuje slanje Vaše biografije potencijalnim poslodavcima ili partnerima na razmatranje i obavještavanje Vas o mogućnostima rada ili saradnje putem elektronske pošte, telefona, pošte i/ili drugih komunikacijskih metoda
 •    
 • Uz Vašu saglasnost možemo Vaše kontakte koristiti u svrhu direktnog marketinga, na primjer, putem elektronske pošte, poruka ili telefona
 •    
 • Potencijalno u svrhu proučavanja i statističkih, te analitičkih istraživanja
 •    
 • Kod ispunjavanje pravnih, zakonskih i regulatornih obaveza
 •    
 • Vaše lične podatke možemo, također, obraditi radi unaprjeđivanja sigurnosti i zaštite ljudi, prostora, sistema i opreme, za praćenje usklađenosti s internim politikama i postupcima, za upravljanje komunikacijskim i ostalim platformama koje koristi DEKRA Arbeit Group, te kod ispitivanja i odgovaranja na pritužbe

 

Da li  ste nam obavezni dati lične podatke?

Niste nam obavezni dati Vaše lične podatke, no ukoliko ih nemamo nemoguće je ostvariti poslovnu saradnju, te Vam nismo u mogućnosti pružiti usluge.

 

Obrađivanje ličnih podatke bez ljudskog posredovanja

Ponekad obrađujemo Vaše lične podatke bez ljudskog posredovanja. DEKRA može koristiti sisteme obrade i automatizirano donositi odluke (profiliranje) kako bi poslovnim klijentima, te Vama pružili uslugu.

 

Rok čuvanja ličnih podataka

DEKRA pohranjuje Vaše lične podatke na rok do 2 godine. U slučaju da ste uspješno pronašli posao preko nas, DEKRA će morati duže zadržati Vaše osobne podatke kako bi udovoljio važećim pravnim i ugovornim obavezama.

 

Prenošenje ličnih podataka trećim stranama

Otkrivamo Vaše lične podatke trećim stranama kako bi ispunili ranije navedene svrhe. To činimo u slučajevima ili prema:

 •     
 • Dobavljačima. Možemo, npr., uključiti dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unaprijedili odnos s Vama. Dobavljač(i) će biti vezani ugovornim i zakonskim obavezama u svrhu zaštite povjerljivosti Vaših ličnih podataka, te će imati pristup samo Vašim ličnim podacima za potrebe obavljanja njihovih funkcija.
 •    
 • Podatke dijelimo drugim DEKRA društvima širom svijeta gdje ste pokazali interes za prilike koje nudi tržište ili ukoliko DEKRA prepozna da posjedujete određene vještine potrebne ili korisne na tom tržištu.
 •    
 • Našim poslovnim klijentima/budućim poslodavcima: dijelit ćemo Vaše lične podatke našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koje bi Vas mogli zanimati, odnosno, koji su zainteresovani Vašim profilom. Oni su obvezani ugovornim i drugim obavezama o povjerljivosti u odnosu na Vaše lične podatke
 •    
 • Dijelit ćemo Vaše lične podatke vladinim tijelima, policiji, regulatornim ili tijelima za provedbu zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procjene, da smo zakonski obavezni, odnosno, ovlašteni tako postupiti ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti.

   

Prenošenje ličnih podataka izvan Evropske unije

Možemo prenositi i obrađivati Vaše lične podatke u jednoj ili više drugih zemalja, unutar ili izvan Evropske unije, a u slučaju da Vaše podatke prenosimo izvan EU biti će samo u zemlje za koje Evropska komisija odluči da osiguravaju odgovarajući nivo zaštite.

 

Vaša prava

 •     
 • Pravo na pristup i dobivanje kopije Vaših ličnih podataka koji se obrađuju.

Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od Vaših ličnih podataka. U slučaju kada obrađujemo Vaše lične podatke, možete ostvariti pristup Vašim ličnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da Vam pošaljemo kopiju Vaših podataka u elektronskom obliku. Isto zatražite na adresu elektronske pošte: dpo.ba@dekra.com

 •     
 • Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka.

Ukoliko dokažete da lični podaci koje posjedujemo o Vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih ličnih podataka na adresu elektronske pošte: dpo.ba@dekra.com

 •     
 • Pravo na brisanje.

U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i/ili brisanje ličnih podataka koji se na Vas odnose. Zahtjev za brisanjem ličnih podataka koji se na Vas odnose možete podnijeti u bilo kojem trenutku, a DEKRA će procijeniti da li Vaš zahtjev za brisanjem treba odobriti. Pravo na brisanje uvjetovano je zakonskim pravima ili obavezama koje možda moramo poštivati radi zadržavanja podataka. Zahtjev za brisanjem ličnih podataka možete zatražiti na adresu elektronske pošte: dpo.ba@dekra.com

 •     
 • Pravo na prigovor.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava prekršena imate pravo na prigovor.

U svrhu ostvarivanja Vaših prava, prijavite se na elektronsku poštu na sljedeću adresu: dpo.ba@dekra.com

Ukoliko nam se obratite e-poštom u svrhu ostvarivanja Vaših prava DEKRA od Vas može zatražiti identifikaciju prije postupanja po Vašem zahtjevu.

 

Nivo zaštite ličnih podataka u DEKRA sistemu

DEKRA štiti Vaše lične podatke najsavremenijim IT tehnologijama, te sastavima fizičke zaštite. Svi DEKRA radnici postupaju u skladu s internim protokolima i procedurama, te ovom Politikom, a sve u svrhu osiguravanja Vaše privatnosti i onemogućavanja potencijalne zloupotrebe istih.

 

Kontakt

Ako imate pitanja u vezi ove Izjave ili biste željeli dodatne obavijesti o načinu zaštite i želite kontaktirati DEKRA službenika za zaštitu ličnih podatka – Data Protection Officer (DPO),  molimo Vas pošaljite nam elektronsku poštu na: dpo.ba@dekra.com